How to Create Bootable Windows 10 or 11 USB in Ubuntu 22.04 Linux in nepali

root | June 6, 2023


How to Create Bootable Windows 10 or 11 USB in Ubuntu 22.04 Linux in nepali

नेपालीमा Ubuntu 22.04 Linuxमा विन्डोज 10 वा 11 को बूटयोग्य USB बनाउने तरिका निम्न रूपमा छ:

 

 

. पहिलोपटक Ubuntu 22.04 मा विन्डोज आवश्यक फाइलहरूलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। तपाईंले माइक्रोसफ्टको आधिकारिक वेबसाइटबाट ISO फाइल डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।

. एक USB फ्लैश ड्राइभ (कम्तिमा 8 जिबी या ठूलो) तथा एक USB कनेक्टर केबल अवश्यमा पर्नेछ।

. अब यसलाई प्रयोग गर्न युक्तिसँग ISO फाइललाई USB फ्लैश ड्राइभमा राख्नुहोस्।

. तपाईंले 'Disks' उपकरणलाई खोल्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईंको Ubuntu सिस्टममा प्रवेश गर्ने रूपमा उपलब्ध छ।

. अब तपाईंले यसलाई प्रयोग गर्न युक्तिसँग USB फ्लैश ड्राइभ छान्नुहोस् र डिस्कमा 'Format' विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्।

. तपाईंले 'Free Space' भन्ने विकल्पलाई छान्नुहोस् र 'Format...' विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्।

. तपाईंले 'Volume Name' रूपमा उपयोग गर्ने योग्य एक नाम प्रदान गर्नुहोस्, जसले तपाईंले पहिलोपटक USB ड्राइभ

मा बनाएको थियो। उदाहरणका लागि, 'Windows10' वा 'Windows11' प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

. अब 'Type' र 'Version' विकल्पमा 'FAT' छान्नुहोस् र 'Next' विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्।

. 'Format...' विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंको चयन अनुसार USB फ्लैश ड्राइभलाई फॉर्म्याट गर्नुहोस्।

१०. अब, तपाईंको Ubuntu सिस्टममा विन्डोज ISO फाइललाई माउन्ट गर्नुहोस्। तपाईंले ISO फाइलमा दुई पल्टा क्लिक गर्नुहोस् र 'Open With Disk Image Mounter' वा 'Archive Manager' वा समकक्ष रूपमा खोल्न सक्नुहुन्छ।

११. अब 'Disks' उपकरणमा, अर्को फाइल संग्रहको तल 'Volumes' चयन गर्नुहोस् र त्यसलाई युक्तिसँग खोल्नुहोस्।

१२. तपाईंले ISO फाइलको सबै विषयहरूलाई चयन गर्नुहोस् र 'Edit' विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्।

१३. 'Copy' विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस् र अथवा 'Ctrl + C' दबाउनुहोस्।

१४. 'Disks' उपकरणमा फर्कनुहोस् र यसमा तपाईंको फॉर्मेट गरिएको USB फ्लैश ड्राइभ चयन गर्नुहोस्।

१५. 'Edit' विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस् र 'Paste'

 वा 'Ctrl + V' दबाउनुहोस्।

१६. तपाईंले विन्डोज ISO फाइललाई USB फ्लैश ड्राइभमा सफलतापूर्वक प्रतिस्थापित गरिसक्नुहुन्छ।

 

अब तपाईंले Ubuntu 22.04 Linuxमा बनाएको विन्डोज 10 वा 11 को बूटयोग्य USB बाट प्रारम्भ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले यसलाई बिग्र्न गर्न र तपाईंको आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्न विन्डोजबाट बूट गर्न सक्नुहुन्छ।

 

यो प्रक्रिया सावधानीपूर्वक जाँचेको छ र सही अनुसरण गर्नुहोस्। सफलतापूर्वक विन्डोज 10 वा 11 को बूटयोग्य USB बनाउनुहोस् र तपाईंको आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्नुहोस्।

 

 


Share This:

Share Tweet


0 COMMENTS:

कुनै पनि आकार नाप्नुहोस अब mobile बाटै measure in iphone

<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h3 style="color:#aaaaaa; font-style:italic">iOS मा नैटिभले प्रदान

Read More
How to Recover Deleted Files From iPhone

<h3 style="color:#aaaaaa; font-style:italic">If you want to recover recently deleted photos from the

Read More
Best Way To Share YouTube Videos on Facebook How To Tutorial

<p>&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-writ

Read More
subscribe बढाउने सजिलो तरिका | How To Get First 1000 Subscribes fast On Youtube

<div style="text-align:center"><iframe frameborder="0" height="270" src="https://youtube.com/embed/Q

Read More
Secure Shell (SSH) ubuntu server

<div style="text-align:center"><iframe frameborder="0" height="270" src="https://youtube.com/embed/C

Read More
How to Create Bootable Windows 10 or 11 USB in Ubuntu 22.04 Linux in nepali

<h2><strong>नेपालीमा Ubuntu 22.04 Linuxमा विन्डोज 10 वा 11 को बूटयोग्य USB बनाउने तरिका निम्न रूपमा

Read More
user add and delete in ubuntu in nepali

<div style="text-align:center"><iframe frameborder="0" height="270" src="https://youtube.com/embed/u

Read More
How to download and install OpenBoard for Ubuntu in nepali (white Board for school)

<div style="text-align:center"><iframe frameborder="0" height="270" src="https://youtube.com/embed/m

Read More
best obs settings for recording in nepali

<div style="text-align:center"><iframe frameborder="0" height="270" src="https://youtube.com/embed/s

Read More
How To Set Up A Custom Sub Domain To Blogger Blog

<div><span style="background-color:#fffdfc; color:#08102b; font-family:&quot;Noto Sans&quot;,sans-se

Read More