How to Create Bootable Windows 10 or 11 USB in Ubuntu 22.04 Linux in nepali

admin | June 6, 2023


How to Create Bootable Windows 10 or 11 USB in Ubuntu 22.04 Linux in nepali

नेपालीमा Ubuntu 22.04 Linuxमा विन्डोज 10 वा 11 को बूटयोग्य USB बनाउने तरिका निम्न रूपमा छ:

 

 

. पहिलोपटक Ubuntu 22.04 मा विन्डोज आवश्यक फाइलहरूलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। तपाईंले माइक्रोसफ्टको आधिकारिक वेबसाइटबाट ISO फाइल डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।

. एक USB फ्लैश ड्राइभ (कम्तिमा 8 जिबी या ठूलो) तथा एक USB कनेक्टर केबल अवश्यमा पर्नेछ।

. अब यसलाई प्रयोग गर्न युक्तिसँग ISO फाइललाई USB फ्लैश ड्राइभमा राख्नुहोस्।

. तपाईंले 'Disks' उपकरणलाई खोल्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईंको Ubuntu सिस्टममा प्रवेश गर्ने रूपमा उपलब्ध छ।

. अब तपाईंले यसलाई प्रयोग गर्न युक्तिसँग USB फ्लैश ड्राइभ छान्नुहोस् र डिस्कमा 'Format' विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्।

. तपाईंले 'Free Space' भन्ने विकल्पलाई छान्नुहोस् र 'Format...' विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्।

. तपाईंले 'Volume Name' रूपमा उपयोग गर्ने योग्य एक नाम प्रदान गर्नुहोस्, जसले तपाईंले पहिलोपटक USB ड्राइभ

मा बनाएको थियो। उदाहरणका लागि, 'Windows10' वा 'Windows11' प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।

. अब 'Type' र 'Version' विकल्पमा 'FAT' छान्नुहोस् र 'Next' विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्।

. 'Format...' विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईंको चयन अनुसार USB फ्लैश ड्राइभलाई फॉर्म्याट गर्नुहोस्।

१०. अब, तपाईंको Ubuntu सिस्टममा विन्डोज ISO फाइललाई माउन्ट गर्नुहोस्। तपाईंले ISO फाइलमा दुई पल्टा क्लिक गर्नुहोस् र 'Open With Disk Image Mounter' वा 'Archive Manager' वा समकक्ष रूपमा खोल्न सक्नुहुन्छ।

११. अब 'Disks' उपकरणमा, अर्को फाइल संग्रहको तल 'Volumes' चयन गर्नुहोस् र त्यसलाई युक्तिसँग खोल्नुहोस्।

१२. तपाईंले ISO फाइलको सबै विषयहरूलाई चयन गर्नुहोस् र 'Edit' विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्।

१३. 'Copy' विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस् र अथवा 'Ctrl + C' दबाउनुहोस्।

१४. 'Disks' उपकरणमा फर्कनुहोस् र यसमा तपाईंको फॉर्मेट गरिएको USB फ्लैश ड्राइभ चयन गर्नुहोस्।

१५. 'Edit' विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस् र 'Paste'

 वा 'Ctrl + V' दबाउनुहोस्।

१६. तपाईंले विन्डोज ISO फाइललाई USB फ्लैश ड्राइभमा सफलतापूर्वक प्रतिस्थापित गरिसक्नुहुन्छ।

 

अब तपाईंले Ubuntu 22.04 Linuxमा बनाएको विन्डोज 10 वा 11 को बूटयोग्य USB बाट प्रारम्भ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले यसलाई बिग्र्न गर्न र तपाईंको आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्न विन्डोजबाट बूट गर्न सक्नुहुन्छ।

 

यो प्रक्रिया सावधानीपूर्वक जाँचेको छ र सही अनुसरण गर्नुहोस्। सफलतापूर्वक विन्डोज 10 वा 11 को बूटयोग्य USB बनाउनुहोस् र तपाईंको आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्नुहोस्।

 

 


Share This:

Share Tweet


0 COMMENTS:

hi korea ko id banaune tarika | HOW TO SIGN UP FOR HI KOREA IN 2024 (Step by Step Guide)| Bigsansar

<div class="youtube-embed-wrapper" style="height:0; overflow:hidden; padding-bottom:56.25%; padding-

Read More
Simplify Django Deployment with BigSansar | Secure and Fast!| Bigsansar

<h1 style="text-align:center">Simplify Django Deployment with BigSansar | Secure and Fast!</h1> <

Read More
user and group in ubuntu in nepali | नेपालीमा ubuntu मा प्रयोगकर्ता र समूह

<h2>user and group in ubuntu in nepali | नेपालीमा ubuntu मा प्रयोगकर्ता र समूह</h2> <p><iframe al

Read More
from nepal to korea: how to make money online through youtube and recharge your mobile for free

<p>Making money online through YouTube and getting free mobile recharge requires effort, dedication,

Read More
how to use mobile camera as webcam in obs studio using droid cam| Bigsansar

<p>Using DroidCam to turn your mobile camera into a webcam for OBS Studio involves a few steps. Droi

Read More
The Essential Guide to Mobile Recharging for International Travelers in Korea| Bigsansar

<h2><strong>thePAY is a popular mobile payment app in South Korea that offers various services, incl

Read More
Seto Tower: Namsang Seoul's Beacon of Romance and Panoramic Splendor | Bigsansar

<h2>Title: &quot;Seto Tower: Namsang Seoul&#39;s Beacon of Romance and Panoramic Splendor&quot;</h2>

Read More
How to install windows application on linux ubuntu 22.04| Bigsansar

<h3><strong>Running Windows applications on Linux Ubuntu 22.04 can be achieved using compatibility l

Read More
best obs settings for recording | Bigsansar

<h3>The best OBS settings for recording&nbsp; will depend on the specific hardware and software setu

Read More
django sites framework with bigsansar version 0.4.1| Bigsansar

<div class="youtube-embed-wrapper" style="height:0; overflow:hidden; padding-bottom:56.25%; padding-

Read More